Radar Summit 2017: Keynote Speaker Mark Anderson

MARK ANDERSON, Key Note på Radar Summit! “The technology landscape. Who survives and who will die” Mark Anderson, en av världens mest inflytelserika påverkare inom IT, kommer till Sverige för att tala på Radar Summit 2017.